Byl jsem pozván na pracovní setkání Týmu pro oběti trestních činů. Bylo to velmi zajímavé, poučné. Pro moji dlouholetou praxi soudního znalce jsem získal odpovědi na některé otázky, které si kladu roky. Se zástupci Policie ČR a probační a mediační služby jsem se domluvil na další spolupráci ohledně případných legislativních změn.