Inicioval jsem setkání přípravné skupiny Komory porodních asistentek s panem ministrem Vojtěchem a s dalším čelními představiteli Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Myšlenka komory stále žije. Zákon máme sepsán a předložím ho během letošního roku v Senát Parlamentu ČR. Vyřeší se tak dlouhodobé problémy s neuspořádaností porodní asistence v Česku