Děkuji za pozvání na besedu a účast přáslavickým občanům! Konečně vím o původu „Liliové obce“ (dnešní Kocourovec). Bylo mi mezi vámi dobře a těším se, až v červnu pro změnu přivítám žáky ze základní školy na hodinu vlastivědy v Senát Parlamentu ČR.