Velkou ctí mi bylo přivítat kolegium děkanů lékařských fakult v Senát Parlamentu ČR. Je pro mě důležité vyslechnout názory i problémy a pokusit se přispět k jejich řešení. Nedostatečný počet mediků tíží nás všechny a věřím, že společné úsilí je jedinou cestou, jak dojít k nápravě.