Projev k události Sbohem, pane ministře.

Projev k události Sbohem, pane ministře (koncert).

Milé dámy a vážení pánové, prosím, omluvte mou nepřítomnost. Povinnosti mě dnes vedou jinými cestami než přes unikátní místo dnešního koncertu. Když jsem uvažoval nad pohnutkami mé snahy pomoci Muzeum umění Olomouc, pak se dostávám desítky let zpět. K těm dobám, kdy politika svou moc bezostyšně využívala vůči běžným občanům. Zjevně, tak jako v letech sedmdesátých. Nebo skrytě, jako je tomu i nyní. Vyřizování osobních vztahů nebo nahrazování úspěšných schopných – méně schopnými, ale se stranickými knížkami. Každý z vás si vzpomene na příklady zhoubnosti těchto personálních machinací a politickosociálního inženýrství. Podle starého komunistického hesla, že „každý je nahraditelný“. Já se domnívám, že je tomu přesně naopak.
Děkuji vám za pevný postoj. Za to, že se i vaší zásluhou opět probouzí občanská společnost, která je základním kamenem demokracie. Pro politiky je váš koncert a konání ve výše uvedené muzeální kauze signálem, že s občanskou společností musí politici počítat nejen v čas voleb. Že tu, některými opovrhovanou, „ulici“ musí brát vážně pořád.

Děkuji za pozornost.

ZUŠ Iši Krejčího vzdělává už 50 let

ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci slaví 50 let! Na jejich Galakoncert ZUŠ Iši Krejčího Olomouc jsem bohužel nemohl být osobně, ale zaslal jsem alespoň pár vět s osobním přáním…

„Milé dámy, vážení pánové,
Moc mě mrzí, že se dnešního svátku nemohu zúčastnit. LŠU a později ZUŠ mě provází celý život. Ostatně tak, jako mnoho z vás. Prakticky od 7 let jsem mohl doma slyšet o tom, čím škola žila a jak se první desetiletí stavěla na nohy. Prostřednictvím mého táty, pana učitele Lubomíra Kantora, jsme doma s maminkou prožívali jeho přechod z filharmonie do plného úvazku ve školství v roce 1969. Škola mu pomohla zmírnit bolestný přechod ze zdravotních důvodů a zároveň otevřela nové možnosti. A v posledním desetiletí jsem měl možnost mnohokrát sledovat jak ZUŠ Na Vozovce ovlivnila život několika generací žáků i jejich rodičů. Děkuji vedení školy za zodpovědnost, s níž se ujalo oslav výročí. Děkuji všem učitelům za pomoc při výchově našich dětí a za to množství pozitivního, co jsme jako žáci dostali do života my. “

Lumír Kantor

Průjezdy těžkých nákladních aut přes obec Hlubočky

Snažím se pomoci Hlubočkám (Zpravodaj obce Hlubočky) s jednáním ohledně průjezdů těžkých nákladních aut z kamenolomu přes obec. Chtěli bychom více využívat železniční přepravu. Jednání na oblastním ředitelství SŽDC v Olomouci považuji za úspěšné a těším se, že vše bude završeno úlevou pro obyvatele a životní prostředí. Děkuji všem zúčastněným stranám – paní starostce Eva Hasníková, manažerovi lomu, panu Míčkovi a řediteli SŽDC Olomouc, panu Ing. Kašparovi.

Opakující se debaty o eutanazii

Dnes den začínám v Praze na konferenci „Eutanazie – pro a proti“. Bohužel jsem tak nestihl pěknou konferenci o rodině v Brně… Tady se významní představitelé české medicíny střídají jeden za druhým. Líbí se mi mj. Radkin Honzák se slovy: „ať tě řeší někdo jiný než lékaři…“. Věřte, že jsem byl za 29 let před podobné otázky s kolegy postaven nesčetněkrát. Odolali jsme a teď máme v Olomouci dětskou skupinu paliativní péče v Nejste sami – mobilní hospic. Díky mým kolegyním a kolegům, sestřičkám a lékařům z Novorozenecká JIP Olomouc!