K stálé opakujícím se debatám o eutanázii si dovoluji podotknout, že česká společnost není absolutně zralá na taková řešení. Domnívám se, že by lidé měli pochopit především význam paliativní péče a toho, co jim může přinést z hlediska všech těch aspektů, kterých se obáváme, jako je osamělost, bolest, utrpení, strach. Palitivní péče je nyní zásadním řešením a ne eutanazie! Až pochopíme hranice paliativní péče, pak se může otevírat diskuse k dalším tématům. Paliativní péče je řešení…