Snažím se pomoci Hlubočkám (Zpravodaj obce Hlubočky) s jednáním ohledně průjezdů těžkých nákladních aut z kamenolomu přes obec. Chtěli bychom více využívat železniční přepravu. Jednání na oblastním ředitelství SŽDC v Olomouci považuji za úspěšné a těším se, že vše bude završeno úlevou pro obyvatele a životní prostředí. Děkuji všem zúčastněným stranám – paní starostce Eva Hasníková, manažerovi lomu, panu Míčkovi a řediteli SŽDC Olomouc, panu Ing. Kašparovi.