ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci slaví 50 let! Na jejich Galakoncert ZUŠ Iši Krejčího Olomouc jsem bohužel nemohl být osobně, ale zaslal jsem alespoň pár vět s osobním přáním…

„Milé dámy, vážení pánové,
Moc mě mrzí, že se dnešního svátku nemohu zúčastnit. LŠU a později ZUŠ mě provází celý život. Ostatně tak, jako mnoho z vás. Prakticky od 7 let jsem mohl doma slyšet o tom, čím škola žila a jak se první desetiletí stavěla na nohy. Prostřednictvím mého táty, pana učitele Lubomíra Kantora, jsme doma s maminkou prožívali jeho přechod z filharmonie do plného úvazku ve školství v roce 1969. Škola mu pomohla zmírnit bolestný přechod ze zdravotních důvodů a zároveň otevřela nové možnosti. A v posledním desetiletí jsem měl možnost mnohokrát sledovat jak ZUŠ Na Vozovce ovlivnila život několika generací žáků i jejich rodičů. Děkuji vedení školy za zodpovědnost, s níž se ujalo oslav výročí. Děkuji všem učitelům za pomoc při výchově našich dětí a za to množství pozitivního, co jsme jako žáci dostali do života my. “

Lumír Kantor