Jsme součástí několika generací olomouckých skautů. Naše zákony a hlavně skautský slib jsou pro většinu z nás zavazující. Vzpomínám na všechny, o nichž jsem slyšel od mého táty Čibiho. Na skauty hrdiny protikomunistického odboje, světové války i těch, kteří nás ke skautským ideálům vedli za normalizace. Skauting je „barometrem“ demokracie. Vždy, když přišla totalita, byl zakázán. Bratři a sestry, pamatujme na to!