Dobrá zpráva❗️ Ve Fakultní nemocnice Olomouc byla zahájena činnost konziliárního týmu paliativní péče. Napříč všemi medicínskými obory budou poskytovat péči umírajícím a jejich blízkým lékaři, sestry, zdravotně sociální pracovník, psycholog i duchovní administrátor. Kolega, lékař Novorozenecká JIP Olomouc, Jan Hálek, stojí u projektu od prvního okamžiku. Jsem hrdý 👍.