Předložil jsem Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senát Parlamentu ČR usnesení, kterým se připojujeme k dopisu Společnost pro ranou péči. Výbor jednomyslně souhlasil a dopis bude postoupen. Jsem si vědom toho, že raná péče je jen zlomek toho dobrého, co pro Českou republiku a občany sociální služby vykonávají. I proto je nutné tuto aktivitu podpořit.