Lotosový porod či pojídání placenty? Nový zákon má udělat přítrž šarlatánským metodám

Seznam Zprávy | 28.09.2019 | Online

Doporučování šarlatánských praktik, jako je pojídání placenty, nejasné postupy nebo nedostatečné vzdělání. To jsou některé z problémů porodní asistence v Česku.

„Teď máme několik organizací s dobrovolným členstvím a pravidly se nechá ovlivňovat jen pár lidí. Nemáme kontrolu nad tím, co se děje, každá asistentka si může dělat, co chce, a to je špatně. Nemáme standardy péče,” popsala Seznamu Markéta Moravcová z České komory porodních asistentek.

Navzdory názvu však nejde o komoru, ale pouze zapsaný spolek. Organizace, která by sdružovala všechny české porodní asistentky, dohlížela na standardy a případně udělovala sankce, totiž v Česku zatím chybí. Změnit to má zákon, který zřizuje profesní komoru porodních asistentek a který chce ještě na podzim předložit senátor Lumír Kantor (za KDU-ČSL).

Jaké změny má zákon přinést? „Bude tam například upraveno vzdělání. Tak, aby k nejsložitějším situacím přicházely patřičně vzdělané asistentky,” přiblížil senátor Kantor. Zákaz asistence u domácího porodu, tedy poskytování zdravotní služby mimo patřičně vybavené zařízení, zákon neruší. Jeho cílem je vymezit jasné pole působnosti a standardy povolání.

Povinně registrované asistentky

Stopku potom chystá pro alternativní a potenciálně nebezpečné praktiky nabízené některými asistentkami. „Exekuční moc by měl zajistit připravovaný zákon o alternativních léčebných metodách. Ale komora bude dohlížet na to, aby všechny asistentky byly povinně registrované a zároveň dodržovaly postupy lege artis neboli dle platných pravidel medicíny. Alternativní metody tam nebudou mít místo,” řekl Lumír Kantor.

Pokud bude asistentka používat jiné než doporučené léčebné postupy, bude mít co do činění s profesní organizací.

Mezi podobné praktiky patří například takzvaný lotosový porod, kdy se nestříhá pupeční šňůra a několik dní se čeká na samovolné oddělení placenty od pupku. Lékaři přitom varují, že se během procesu může objevit infekce. Stejně tak některé rodičky trvají na pojídání placenty po porodu. „Třeba lotosový porod rozhodně není lege artis. Pokud rodička bude chtít placentu sníst nebo podniknout něco podobného, nelze jí v tom bránit. Ale nebude to tak, že jí asistentka bude vykládat, jak je to zdravé a výborné. Nebude to doporučovat, protože by překročila kompetence,” vysvětlil senátor.

Od profesní organizace si slibuje jednotně fungující samostatný orgán, který určí bezpečná pravidla pro porodní asistenci. Samotné porodní asistentky se ale na správných postupech zatím neshodnou a je třeba o nich ještě jednat.

„Pokud se schyluje k průšvihu, tak se klientka musí předat do lékařské péče. Ta musí být na dosah. Asistentka by neměla jet k porodu jen tak někam, ale měla by vědět, kde jsou její kompetence. Ty dnes ale jasně vytyčené nejsou,” říká Markéta Moravcová.

Podle prezidentky rady Unie porodních asistentek Ivany Königsmarkové by ale nejdřív měla vzniknout pravidla a až poté profesní organizace.

„Komora nezajistí, že teď budou z porodní asistence všichni nadšení. A že porodní asistentky budou pracovat tak, jak by měly a že se budou vzdělávat tak, jak by měly. Chtěly bychom, aby nejdřív vznikla pravidla a až potom se na nich ustanovila komora. Obávám se ale, že to je běh na dlouhou trať,” říká Königsmarková.

Změnit se podle ní musí i přístup nemocnic, které by měly více respektovat přání rodiček.

Evropské špičky oboru porodní asistence míří do Prahy. Chtějí nabídnout cesty pro rozvoj oboru

Zpravodajství 24 | 27.09.2019 | Online

Na konci září se sjedou do Prahy špičky oboru porodní asistence. Více než 50 porodních asistentek, které stojí v čele 37 profesních organizací ve 24 zemích Evropy, bude jednat o rozvoji oboru. Evropská asociace porodních asistentek (EMA) svolává na 27. – 28. září 2019 do Prahy European Midwives Association General Meeting.

Dlouhá a kvalitní tradice porodní asistence

Pražské setkání se uskuteční ve spolupráci s Českou komorou porodních asistentek a Unií porodních asistentek. Sekretář Evropské asociace porodních asistentek Joeri Vermeulen uvítal, že se pracovní jednání letos koná právě v České republice. Porodní asistence má v České republice dlouhou a kvalitní tradici, která byla podobně jako v dalších středoevropských zemích přerušena po převratu v roce 1948.

Cílem zářijového setkání není jen odborná a strategická diskuze o budoucnosti 100 000 evropských porodních asistentek, ale i podpora českých kolegyň z porodnic a z komunitní péče. Ty dlouhodobě usilují o emancipaci svého povolání a přibližování se evropskému modelu péče. K tomuto cíli může dopomoci například nově vznikající Centrum porodní asistence v porodnici na Bulovce, kde budou vysokoškolsky vzdělané porodní asistentky samostatně pečovat o své klientky. Přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice Na Bulovce Michal Zikán vysvětluje: „České porodnictví má vynikající výsledky zdravotní péče včetně péče o rizikovou a patologickou těhotnou a rodící ženu. V segmentu péče o fyziologické těhotné a rodící však cítíme velkou společenskou poptávku po respektujícím přístupu, možnostech volby a kultivaci porodnictví. Jednou z cest je tvorba center porodní asistence při stávajících porodnicích, kde je hlavním pečovatelem o zdravou těhotnou a rodící ženu porodní asistentka s veškerým zázemím zdravotnického zařízení. Modelové centrum v Nemocnici Na Bulovce má ukázat možnosti implementace takového systému péče v dalších zařízeních v ČR.”

Evropské porodní asistentky mají povědomí o tom, že evropská směrnice upravující jejich povolání není v České republice dodržována. Omezování kompetencí porodních asistentek pak vede k pomalému budování sítě komunitních porodních asistentek. Prezidentka evropské asociace Mervi Jokinen upozorňuje na důležitost autonomie profese porodních asistentek: „Porodní asistence je zásadním řešením výzev pro poskytování vysoce kvalitní péče o matku a novorozence všem ženám a novorozencům ve všech zemích. Správná podpora péče poskytované porodními asistentkami spolu s podpůrným legislativním rámcem bude mít pozitivní dopad na zdraví celého národa.”

Proto se EMA rozhodla spolu s českými profesními organizacemi uspořádat podpůrné setkání na půdě Senátu České republiky. V Anglii dlouho působící porodní asistentka Barbora Březinová, která českým rodinám představila práci porodní asistentky v seriálu Dělníci života, říká: „Pracovala jsem mnoho let v zahraničí, a tak vím, že komunitní péče porodních asistentek je v naší zemi nedostatečně podporovaná. Proto jsem ráda, že se na dva dny Praha stane místem, kde se rozhoduje o tom, kam se bude péče o ženy a jejich děti v Evropě ubírat. Silně vnímám podporu zahraničních kolegyň směrem k nám, porodním asistentkám z postkomunistických zemí.”

Nad neformálním zahájením pracovního jednání převzal záštitu pan senátor Lumír Kantor (KDU-ČSL), který také hosty jednání Evropské asociace porodních asistentek přivítá: „Téma porodní asistence je v Česku dosud podceňováno. I proto vítám účast Evropské asociace porodních asistentek v Senátu Parlamentu ČR. Je velmi důležité, že v horní komoře můžeme poskytnout živnou půdu pro diskuzi a další vývoj kupředu. Doufám, že konference povede ke sjednocení a podnícení spolupráce mezi českými porodními asistentkami. Je mi ctí převzít záštitu nad touto významnou událostí a pomoci českému porodnictví tak, jak bude třeba.“

Toto setkání evropských porodních asistentek s českými kolegyněmi obohatí svou účastí také zástupci lékařské veřejnosti, představitelé státní správy, expertky a experti z oblasti práva nebo vědy, dále pak pracovníci neziskových organizací, kteří dlouhodobě poukazují na nevyužitý potenciál porodních asistentek v českém systému zdravotnictví. Na setkání do Senátu, které se uskuteční v předvečer oficiálního programu, tedy 26. září v 18 hodin, jsou srdečně zváni novinářky a novináři (prosíme o potvrzení účasti na klicova@unipa.cz).

Záštitu nad celou akcí převzalo Ministerstvo zdravotnictví a Magistrát hlavního města Prahy. Radní Milena Johnová se zúčastní zahájení zasedání v pátek 27. září.

Fakta a čísla

Počet živě narozených dětí v ČR: 114 405, EU 5 074 875 (údaje za rok 2017)

Počty porodních asistentek v ČR: zaregistrováno bylo 7 331 porodních asistentek (2017), z toho 9 mužů, počet reálně praktikujících porodních asistentek neznáme, nikdo je neeviduje, expertní odhad je 4 500 až 5 000, počet komunitních porodních asistentek také není znám.

4. Setkání maličkých miminek v Olomouci

Nevím, jak slovy poděkovat kolegyním a kolegům, sestrám a lékařům našeho olomouckého novorozeneckého oddělení. Setkání maličkých bylo už počtvrté oslavou naší práce. Potkat se s dětmi a jejich rodiči je vždy velmi silné, inspirující a hlavně povzbuzující. Obvlášť, když se jich letos přihlásilo 650!!! Těm, kdo se na tom z Novorozenecká JIP Olomouc podíleli, děkuji. A…mám vás všechny, kteří se obětujete pro oddělení víc než jen z povinnosti, moc rád…

Maličká miminka z novorozenecké JIP se v Pevnosti poznání setkala již počtvrté

Fakultní nemocnice Olomouc | 24.9.2019 | Online

Rekordních 450 osob a z toho 250 dětí se v neděli 22. září zúčastnilo čtvrtého ročníku Setkání maličkých miminek, které v Pevnosti poznání uspořádalo Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Akce úspěšně rozvíjí myšlenku společného setkávání zdravotnického personálu Novorozenecké JIP s dětmi, které přišly na svět předčasně a strávily po porodu řadu týdnů i měsíců v inkubátoru, jejich rodiči a sourozenců. Věk dětí, které se v Pevnosti poznání potkávají, se pohyboval od několika měsíců až po náctileté.

„Rodiče se při těchto setkáních dělí o své zkušenosti, sestry a lékaři zase mají příležitost sledovat, jak se maličká miminka s těžkým startem do života vypořádala a dnes jsou z nich veselé a krásné děti, které se v mnohém neliší od svých vrstevníků. Jsou to setkání plná silných příběhů, ale příběhů se šťastným koncem,“ vysvětluje primář Novorozeneckého oddělení FN Olomouc Lumír Kantor motiv k uspořádání Setkání maličkých miminek.

V programu jeho čtvrtého ročníku, který moderoval Lukáš Kobza z rádia Haná, čekaly na děti, rodiče a sourozence dětí dětský koutek, prohlídka Pevnosti poznání, atrakce typu skákací hrad, malování na obličej nebo nafukování balónků a další.