Dnes jsme během semináře o aktuálních výzvách v dětské paliativní péči v Česku představili v Senát Parlamentu ČR stanovisko Pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči Česká společnost paliativní medicíny, pod kterou se podepsaly všechny pediatrické odborné společnosti. Je pro mě velmi důležité, že jsme v horní komoře mohli po dvou letech znovu poskytnout živnou půdu k diskuzi a hledat tak stále nové cesty paliativní péče. A daří se!!!