Hranický deník | 4.9.2019 | Online

Náměstí v Hranicích zaplnili ve středu 4. září vojáci ze 7. mechanizované brigády. Jednotka z Hranic si slavnostním nástupem připomněla pětadvacáté výročí od svého založení. Nástupu se zúčastnili vysocí armádní, političtí i církevní představitelé.

Začátek ceremoniálu ohlásil všem přítomným přelet stíhaček nad centrem města. Poté se již svých proslovů chopili řečníci.

„Dnešním slavnostním nástupem si připomínáme nejen 25. výročí vzniku 7. mechanizované brigády Dukelské, ale také 75 let, které uplynuly od založení její přímé předchůdkyně, 3. československé samostatné brigády,“ připomněl velitel 7. mechanizované brigády Jiří David, aby následně ocenil počínání svých vojáků.

„U všech příslušníků všech hodnostních sborů vnímám velké nadšení pro službu. Své kvality prokázali nejen v zahraničních operacích, ale také v rámci mezinárodních vojenských cvičení či při odklizení následků živelných pohrom v republice. Proto bych chtěl všem současným i bývalým příslušníkům brigády za jejich přístup a odvedenou práci poděkovat.“

Slovy chvály nešetřil ani velitel pozemních sil AČR, a zároveň bývalý velitel brigády, Josef Kopecký.

„Vážím si vaší odvahy, vážím si vašeho vlastenectví, které jste prokázali v těžkých situacích. Sám jsem s vámi byl několikrát na zahraničních operacích, takže vím, co umíte a vím, že je na vás spoleh,“ pronesl směrem k příslušníkům brigády generál.

Josef Kopecký nezapomněl zmínit ani důležitost hranické jednotky.

„7. mechanizovaná brigáda se stala hlavní silou Armády ČR. Proto jsme zahájili její přezbrojení, tak aby byla brigáda do roku 2025 nejsilnějším prvkem naší armády,“ doplnil velitel pozemních sil.

Mezi čestnými hosty slavnostního nástupu ale nechyběli ani mimovojenské osobnosti.

„Pro mě osobně je zkušenost s armádou nemírně důležitá, také z toho důvodu, že jsem otec čtyř dětí. Chtěl bych při této příležitost vyslovit jedno přání, aby brigádní heslo Facta sunt potentiora verbis, tedy činy jsou mocnější než slova, nenaplňovali pouze vojáci, kteří tak činí, ale také politici,“ řekl senátor Parlamentu ČR Lumír Kantor (KDU-ČSL).

„Děkuji všem, kteří se aktivně podílejí na ochraně našich hodnot a zajišťují tak klid a prosperitu naší vlasti. Děkuji příslušníkům armády za 25 let poctivé práce pod praporem 7. mechanizované brigády. České armády si velice vážím,“ vyjádřil své sympatie a vděk starosta města Hranice Jiří Kudláček.

Po slavnostním předání medailí došlo také na vzpomínku na padlé příslušníky brigády a modlitbu za zemřelé i živé vojáky a jejich rodiny.

Součástí oslav 25 let brigády byl rovněž doprovodný program v areálu letního kina. Návštěvníci si zde mohli prohlédnout výstavu bojové techniky a výzbroje nebo zhlédnout ukázky bojového výcviku. O kulturní tečku se poté postarala Vojenská hudba Olomouc