Seznam Zprávy | 28.09.2019 | Online

Doporučování šarlatánských praktik, jako je pojídání placenty, nejasné postupy nebo nedostatečné vzdělání. To jsou některé z problémů porodní asistence v Česku.

„Teď máme několik organizací s dobrovolným členstvím a pravidly se nechá ovlivňovat jen pár lidí. Nemáme kontrolu nad tím, co se děje, každá asistentka si může dělat, co chce, a to je špatně. Nemáme standardy péče,” popsala Seznamu Markéta Moravcová z České komory porodních asistentek.

Navzdory názvu však nejde o komoru, ale pouze zapsaný spolek. Organizace, která by sdružovala všechny české porodní asistentky, dohlížela na standardy a případně udělovala sankce, totiž v Česku zatím chybí. Změnit to má zákon, který zřizuje profesní komoru porodních asistentek a který chce ještě na podzim předložit senátor Lumír Kantor (za KDU-ČSL).

Jaké změny má zákon přinést? „Bude tam například upraveno vzdělání. Tak, aby k nejsložitějším situacím přicházely patřičně vzdělané asistentky,” přiblížil senátor Kantor. Zákaz asistence u domácího porodu, tedy poskytování zdravotní služby mimo patřičně vybavené zařízení, zákon neruší. Jeho cílem je vymezit jasné pole působnosti a standardy povolání.

Povinně registrované asistentky

Stopku potom chystá pro alternativní a potenciálně nebezpečné praktiky nabízené některými asistentkami. „Exekuční moc by měl zajistit připravovaný zákon o alternativních léčebných metodách. Ale komora bude dohlížet na to, aby všechny asistentky byly povinně registrované a zároveň dodržovaly postupy lege artis neboli dle platných pravidel medicíny. Alternativní metody tam nebudou mít místo,” řekl Lumír Kantor.

Pokud bude asistentka používat jiné než doporučené léčebné postupy, bude mít co do činění s profesní organizací.

Mezi podobné praktiky patří například takzvaný lotosový porod, kdy se nestříhá pupeční šňůra a několik dní se čeká na samovolné oddělení placenty od pupku. Lékaři přitom varují, že se během procesu může objevit infekce. Stejně tak některé rodičky trvají na pojídání placenty po porodu. „Třeba lotosový porod rozhodně není lege artis. Pokud rodička bude chtít placentu sníst nebo podniknout něco podobného, nelze jí v tom bránit. Ale nebude to tak, že jí asistentka bude vykládat, jak je to zdravé a výborné. Nebude to doporučovat, protože by překročila kompetence,” vysvětlil senátor.

Od profesní organizace si slibuje jednotně fungující samostatný orgán, který určí bezpečná pravidla pro porodní asistenci. Samotné porodní asistentky se ale na správných postupech zatím neshodnou a je třeba o nich ještě jednat.

„Pokud se schyluje k průšvihu, tak se klientka musí předat do lékařské péče. Ta musí být na dosah. Asistentka by neměla jet k porodu jen tak někam, ale měla by vědět, kde jsou její kompetence. Ty dnes ale jasně vytyčené nejsou,” říká Markéta Moravcová.

Podle prezidentky rady Unie porodních asistentek Ivany Königsmarkové by ale nejdřív měla vzniknout pravidla a až poté profesní organizace.

„Komora nezajistí, že teď budou z porodní asistence všichni nadšení. A že porodní asistentky budou pracovat tak, jak by měly a že se budou vzdělávat tak, jak by měly. Chtěly bychom, aby nejdřív vznikla pravidla a až potom se na nich ustanovila komora. Obávám se ale, že to je běh na dlouhou trať,” říká Königsmarková.

Změnit se podle ní musí i přístup nemocnic, které by měly více respektovat přání rodiček.