Hospic na Svatém Kopečku slouží Olomouci a okolí léta. Stal se již součástí našich životů…Den otevřených dveří mi dal příležitost přesvědčit se o pozitivním náboji mezi pečujícími a poděkovat za jejich práci.