Medicína.cz | 3.10.2019 | Online

Na konci září 2019 se sjely do Prahy reprezentantky oboru porodní asistence. Více než 50 porodních asistentek, které stojí v čele 37 profesních organizací ve 24 zemích Evropy, jednalo o rozvoji oboru. Evropská asociace porodních asistentek (EMA) jednala 27. – 28. září 2019 v Praze na European Midwives Association General Meeting.

Pražské setkání se uskutečnilo ve spolupráci s Českou komorou porodních asistentek a Unií porodních asistentek. Sekretář Evropské asociace porodních asistentek Joeri Vermeulen uvítal, že se pracovní jednání letos konalo právě v České republice. Porodní asistence má v České republice dlouhou a kvalitní tradici, která byla podobně jako v dalších středoevropských zemích přerušena po převratu v roce 1948.

Cílem zářijového setkání byla odborná a strategická diskuze o budoucnosti 100 000 evropských porodních asistentek, i podpora českých kolegyň z porodnic a z komunitní péče. Ty dlouhodobě usilují o emancipaci svého povolání a přibližování se evropskému modelu péče. K tomuto cíli může dopomoci například nově vznikající Centrum porodní asistence v porodnici na Bulovce, kde budou vysokoškolsky vzdělané porodní asistentky samostatně pečovat o své klientky. České porodnictví má vynikající výsledky zdravotní péče včetně péče o rizikovou a patologickou těhotnou a rodící ženu.

V segmentu péče o fyziologické těhotné a rodící je však velká společenská poptávka po respektujícím přístupu, možnostech volby a kultivaci porodnictví. Jednou z cest je tvorba center porodní asistence při stávajících porodnicích, kde je hlavním pečovatelem o zdravou těhotnou a rodící ženu porodní asistentka s veškerým zázemím zdravotnického zařízení. Modelové centrum v Nemocnici Na Bulovce má ukázat možnosti implementace takového systému péče v dalších zařízeních v ČR.

Evropské porodní asistentky mají povědomí o tom, že evropská směrnice upravující jejich povolání není v České republice dodržována. Omezování kompetencí porodních asistentek pak vede k pomalému budování sítě komunitních porodních asistentek. Prezidentka evropské asociace Mervi Jokinen upozornila na důležitost autonomie profese porodních asistentek.

Proto se EMA rozhodla spolu s českými profesními organizacemi uspořádat podpůrné setkání na půdě Senátu České republiky. Nad neformálním zahájením pracovního jednání převzal záštitu pan senátor Lumír Kantor (KDU-ČSL), který také hosty jednání Evropské asociace porodních asistentek přivítal.

Setkání evropských porodních asistentek s českými kolegyněmi obohatili svou účastí také zástupci lékařské veřejnosti, představitelé státní správy, expertky a experti z oblasti práva a vědy i pracovníci neziskových organizací. Záštitu nad celou akcí převzalo Ministerstvo zdravotnictví a Magistrát hlavního města Prahy.