Olomoucký deník |14.10.2019| Online

Na základě loňského vystoupení školní kapely Svatá 11ka v Hospici na Svatém Kopečku byla ZŠ Svatoplukova na začátku školního roku požádána, zda by v pátek 27. září mohli její žáci uskutečnit v hospici další kulturní program, a to při příležitosti jeho otevřených dveří.

Prosbě vyšla vstříc ochotně třída IV.A, která ve velmi náročném časovém omezení stihla nacvičit překrásné pásmo na téma Podzimní variace. V programu vystoupili s písničkami hudebníci, zpěváci i tanečníci této třídy, další žáci zarecitovali básničky a v programu byl díky třídní učitelce, Mgr. Pořízkové, zařazen i krátký balet. Vystoupení sklidilo na Svatém Kopečku opravdu veliké uznání a poděkování třídě IV.A projevil i přítomný senátor, MUDr. Lumír Kantor.