Odkaz Václava Havla

Myšlenky a hodnoty prezidenta Václava Havla si obzvlášť v posledních dnech připomíná řada z nás. Těší mne, že i mladší generace se zajímá o jeho odkaz a považuje ho za nejlepšího polistopadového politika. Ve spolupráci s Ústav pro studium totalitních režimů chystám na jaře 2020 výstavu slavných i méně známých úryvků z textů nebo veřejných projevů „Václav Havel – Politika a svědomí“. Věřím, že po úspěchu instalace ve světových metropolích se také v Olomouci a okolí setká s úspěchem.

Prosazuji rodičovský příspěvek pro všechny rodiny s dětmi do 4 let

Včerejším přijetím zákona o zvýšení rodičovského příspěvku jen některým rodičům došlo k porušení Listiny základních práv a svobod a právního státu. Domnívám se, že princip, kdy jedna skupina rodičů je diskriminována proti druhé, je proti ústavnímu pořádku. Tato nespravedlnost nemůže být tolerována, jen proto, že to vyhovuje politice některé strany či hnutí.

Proto s Šárka Jelínková a KDU-ČSL iniciuji ústavní stížnost pro nerovné zacházení s právem rodičů na pomoc státu dle čl.32 odst.5 Listiny základních práv a svobod.

Je to jednoduché. Pravidla hry by žádný stát neměl měnit během jejího průběhu. To přece všichni známe už od dětského věku…