Myšlenky a hodnoty prezidenta Václava Havla si obzvlášť v posledních dnech připomíná řada z nás. Těší mne, že i mladší generace se zajímá o jeho odkaz a považuje ho za nejlepšího polistopadového politika. Ve spolupráci s Ústav pro studium totalitních režimů chystám na jaře 2020 výstavu slavných i méně známých úryvků z textů nebo veřejných projevů „Václav Havel – Politika a svědomí“. Věřím, že po úspěchu instalace ve světových metropolích se také v Olomouci a okolí setká s úspěchem.