Zákon o odškodnění újmy způsobené povinným očkováním byl v Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky obohacen úpravou, která z odškodnění vyjímá bolestné a náhradu ušlého výdělku. Zůstala tam jen polovina těchto náhrad – snížení společenského uplatnění a náhradu za péči o osobu. Přitom je rozsah dán občanským zákoníkem.

Senát Parlamentu ČR ale přijal můj pozměňovací návrh, který vše vrací do původní verze. A tak s ním půjdu do Poslanecké sněmovny. Bylo by dobře, kdyby ho poslanci schválili. Pak bychom uznali, že třeba děti mají nárok na bolestné.