Poděkování za ušité roušky

Poprvé jsme se sešli 15.3. Bez plánů. A za 10 dnů bylo ušito přes 1500 roušek. Brzy jich bude 2000.

Dnes naposledy dodají skauti roušky od dobrovolníků pro Fakultní a Vojenskou nemocnici Olomouc. Dále bude pro Fakultní nemocnice Olomouc šít Moravské divadlo Olomouc. Ale nekončí to! Olomouc šije roušky do dalších institucí…

Díky vám všem, dobrovolníci, Moravské divadlo Olomouc, Divadlo na cucky, Univerzita Palackého, Fakultní nemocnice Olomouc, Vojenská nemocnice Olomouc, Skautský institut v Olomouci, Junák – český skaut, Olomoucký kraj a prádelny Speed Queen.

Usnesení Senátu k nouzové situaci

V Usnesení Senátu k aktuální situaci v Česku v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, které jsem předložil spolu se senátorem a předsedou zahraničního výboru Pavlem Fischerem, jsou obsaženy všechny moje zkušenosti posledních týdnů s koronavirem COVID-19. Získal jsem je jako primář oddělení, člen krizového štábu nemocnice a předseda výboru pro zdravotnictví Senátu. Usnesení bylo přijato beze změn.

Zrušení očkování proti hepatitidě B pro děti

Schváleno! Senát Parlamentu ČR projednával 151 změn v zákoně o věřejném zdraví. Týkal se i očkování. Po předložení mého pozměňovacího návrhu na zrušení očkování proti hepatitidě B v prvním roce věku ve třech dávkách vracíme zákon do sněmovny. Riziko přenosu je tak malé, že rizika komplikací jsou větší. A těhotné ženy jsou během těhotenství pečlivě sledovány. Pokud u dítěte k riziku dojde, zahajuje se očkování. Před poslanci budu naše senátní stanovisko obhajovat na příští schůzi.

Novorozenecké oddělení během pandemie

Na Novorozenecká JIP Olomouc máme od neděle ráno z důvodu nebezpečí infekce rozděleny zaměstnance do týmů.

Náše lékaře jsem pracovně nazval „lékaři 1. linie“ a „lékaři 2. linie“. Jeden tým je v tuto chvíli mimo oddělení a na konci týdne se vystřídají. Sestřičky jsme rozdělili do malých skupin, chodí do práce v jiný čas a odchází tak, aby se nepotkávaly v šatně a na oddělení. Na obědy chodí také zvlášť a v různý čas. Smyslem je minimalizovat možnost, že by oddělení zůstalo bez personálu. To je na našem oddělení jedno z největších nebezpečí. Na Moravě jsou podobná oddělení pouze čtyři.

Děkuji mým sestřičkám, lékařkám i lékařům za to, že si organizují svůj čas a chápou, co je smyslem naší práce.

Olomouc šije roušky

Díky návrhu Moravské divadlo Olomouc a grafickému zpracování Divadlo na cucky můžeme v Olomouci šít chybějící ústenky pro zdravotníky a další pracovníky v terénu zejména pro Fakultní nemocnice Olomouc a Vojenská nemocnice Olomouc. Na odkaze www.divadlonacucky.cz/rouska/manual.pdf visí šablona, podlé které lze vyrábět. Roušky se odevzdávají do biblioboxu Univerzita Palackého na Biskupském náměstí 1 (Zbrojnice), odtud je povezeme do prádelny. Celá aktivita by se neobešla bez zapojení olomouckých skautů, kteří ve své klubovně na Polívkově 29 zřídili sběrné místo pro materiál a dobrovolníky, kteří si pro látky mohou přijít a pomáhat nám.

Děkuji všem za pomoc!