Na Novorozenecká JIP Olomouc máme od neděle ráno z důvodu nebezpečí infekce rozděleny zaměstnance do týmů.

Náše lékaře jsem pracovně nazval „lékaři 1. linie“ a „lékaři 2. linie“. Jeden tým je v tuto chvíli mimo oddělení a na konci týdne se vystřídají. Sestřičky jsme rozdělili do malých skupin, chodí do práce v jiný čas a odchází tak, aby se nepotkávaly v šatně a na oddělení. Na obědy chodí také zvlášť a v různý čas. Smyslem je minimalizovat možnost, že by oddělení zůstalo bez personálu. To je na našem oddělení jedno z největších nebezpečí. Na Moravě jsou podobná oddělení pouze čtyři.

Děkuji mým sestřičkám, lékařkám i lékařům za to, že si organizují svůj čas a chápou, co je smyslem naší práce.