Řada obcí je zatížena nadměrnou dopravou vozidel nad 12 tun. Patří k nim i obce mého regionu. Život jejich občanů formuje hluk, znečištěné ovzduší a vibrace projíždějících kamionů. Mladé rodiny zvažují stěhování a investice do protihlukových zábran nebo správy poničeného majetku od rozměrných vozů jsou vysoké. Po ranním jednání se starosty jsem podepsal dvě petice místních obyvatel, pro které se snažíme najít cestu k nápravě.