Konečně naživo! je název prvního veřejného koncertu Moravské filharmonie Olomouc po restriktivních kovidových opatřeních.
Měl jsem tu čest jako ambasador během krásného večera české hudby před zaplněnou Redutou vzpomenout na 75. výročí MFO. Připomenul jsem prvního dirigenta Františka Stupku a některé klíčové okamžiky v životě orchestru (https://bit.ly/2zMbqDz).
Představitelům města ohledně budoucnosti olomoucké kultury jsem připomenul, že Moravská filharmonie i Moravské divadlo Olomouc jsou rodinným stříbrem Olomouce. A požádal je o to, aby se současná nepříznivá situace neodrazila na stavu těchto důležitých institucí.