S pomalým návratem z měsíců v karanténě se vrací do běžného chodu i má pracovní agenda v regionu. Vracím se k restům, které zůstaly před pandemii nedořešené a s novými potížemi se na mne začíná znovu obracet vedení obcí a místních částí. Minulý týden jsem na pozvání Rostislav Hainc navštívil Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín a seznámil se s návrhem řešení nebezpečné křižovatky i možného napojení kanalizace sousední obce Samotišky. Doufám, že se mi podaří přispět k úspěšnému vyřešení obou podnětů.