Častý konflikt odborníků a politiků je zrcadlen i v dnešním rozhodnutí pana docenta Maďara o ukončení svého působení v kovidovém týmu. Po těch trapných rouškových kotrmelcích se mu nedivím. To byla asi poslední kapka. Z vlastní zkušenosti předsedy odborné lékařské společnosti vím, že experti většinou čestně prohrávali. Pan docent má v odborném světě pověst slušného, obětavého odborníka. Děkuji mu za jeho nasazení a působení.