Na můj návrh se Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku rozhodl nominovat paní Boženu Jirků na Stříbrnou medaili Senátu. Paní Jirků významně přispěla ke vzniku a formování neziskového sektoru v České republice. S její prací, např. Konto Bariéry, se setkal každý z nás.