Jednu z největších cest mého života přijímám s pocitem hrdosti. Bylo a je mi velkou ctí, že jsem mohl náš stát na Taiwanu reprezentovat…i za vás, kteří jste mě tolik podporovali. Děkuji!