Za den přes 600 nakažených. Opakovaně říkám, že jde o selhání výkonné politiky. Naslouchání odborníkům je jedinou cestou k zvládnutí stavu tak, abychom z epidemie mohli vyjít opravdu a pravdivě. V tuto chvíli jsou potřeba některých opatření. Omluvit se občanům za zmatky a epidemiologům za očerňování. Udělat revizi dosavadních opatření, a to včetně těch už zrušených. Odborníci musí najít mezi sebou konsenzus. Prostřednictvím Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Vláda má ještě jiné úkoly v krizi. A hlavně v těchto ryze odborných otázkách je nutné oddělit co nejvíce politiku. Je třeba dát prostor exaktním číslům a tato ideologicky nekomentovat a nezpochybňovat.