Byl jsem v ateliéru u pana Miroslava Šnajdra staršího. Domlouvali jsme výstavu jeho obrazů, kterou uspořádáme v listopadu v Předsálí Jednacího sálu Senát Parlamentu ČR. Vzpomínali jsme taky na jeho léta v Moravská filharmonie Olomouc, kde hrál na lesní roh.