Krajské zastupitelstvo na dnešní první schůzi v novém složení schválilo deklaratorní zájem o jednu z pěti taiwanských linek, které nám byly přislíbeny darem během zářijové návštěvy. Věřím, že by pro naše občany i region byla přínosem. Ve svém příspěvku jsem poděkoval dosavadnímu vedení Olomoucký kraj a popřál novým lídrům hodně úspěchů a energie ve službě pro občany v následujících čtyřech letech. Těším se na úzkou spolupráci.