Návštěva působí na milovanou osobu léčivou silou. Pokud máte někoho blízkého v nemocnici či sociálním ústavu a umírá, zákaz návštěv pro vás neplatí. Je potřeba dodržet kovidová opatření, ale personál vám jako blízkému člověku nemůže návštěvu zákázat. Musíte být ale uvedeni v dokumentaci. V rozvinutých zemích standard. Platí to i pro jiné mezní, životní situace.