Včera jsem měl tu čest být na diskuzi s uvedením analýzy Ústavu zdravotnické informatiky a statistky ČR (ÚZIS) na Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Zazněla hodně důležitá sdělení: A) Covid-19 byl hlavní příčinou smrti u 27 % zemřelých s koronavirem.B) Stoupl počet úmrtí z příčin obvyklých chorob nesouvisejících s koronavirem. Opakovaně vyzývám, pokud máte potíže, nebojte se jít k lékaři!