Schůzky ohledně daru pěti linek nadále pokračují. Dnes jsme se v Senát Parlamentu ČR znovu potkali k jednání s panem předsedou Miloš Vystrčil a Pavel Fischer. Pokroky shrnul pan předseda ve svém příspěvku, který si dovoluji sdílet:

1. Na konci pobytu senátní delegace na Taiwanu na začátku září Taiwan nabídl Česku dar 5 automatických linek 3. generace, které jsou schopny vyrábět podle nastavení buď ústenky(roušky) nebo respirátory. O nabídce jsem dopisem informoval 14.9. premiéra a 16.9. jsme jako senátoři informovali premiéra a ministry Havlíčka a Petříčka na společné videokonferenci.

2. Rozeběhla se jednání. Po řadě jednání bylo taiwanskou stranou upřesněno, že linky mohou být dodány nejdříve na konci listopadu a že zároveň musí proběhnout zaškolení českých techniků, kteří linky zprovozní a případně zabezpečí jejich řádnou obsluhu.

3. Od druhé poloviny září tedy probíhají intenzivní jednání zástupců Senátu, Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze (TECO), MPO, MZV, MF a následně i Statní správy hmotných rezerv o způsobu převzetí linek, jejich umístění a zprovoznění a způsobu proškolení českých techniků.

4. Na pravidelných schůzkách všech výše uvedených zástupců institucí v Senátu se přijetí linek opakovaně řeší a v úterý 3. listopadu byly dohodnuty kompetence a parametry převzetí linek tak, aby vše proběhlo včas a v souladu s představou taiwanské strany. Vše se bude ještě dále upřesňovat (doprava, darovací smlouvy, obdarovaný, zajištění výroby, odbyt, …). Další schůzka, na které proběhne kontrola plnění úkolů proběhne opět za týden v úterý 10. listopadu.

5. Mimo přijetí daru 5 linek je domluveno navíc přijetí daru v tuto chvíli avizovaných až 200 000 respirátorů, které by do České republiky měly dorazit z Taiwanu v první polovině listopadu. Termín opět určuje taiwanská strana. Co se týká přijetí daru respirátorů, bude (je) na české straně vše včas vyřešeno a připraveno. Dolaďují se pouze darovací smlouvy a způsob převzetí.