Mrzí mě, že se stále, od jara a bez poučení, politici předhání v nekoordinovaném oznamování prognóz epidemie. Přitom v medicíně není nic černobílé a vyplácí se vyčkat. To je biologie, má své zákonitosti nezávislé na tom, co bychom si přáli. Statistika Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) je tím směrodatným jazýčkem na vahách. Potřebujeme ještě pár dnů, než se předbíhat ve slibech v dnešních Otázkách Václava Moravce.