Stanovisko České neonatologické společnosti ČLS JEP k vyjádření pana Škárky

Dne 3. listopadu 2020 v Praze

Téměř 10% novorozenců v České republice se rodí s porodní hmotností nižší než 2500g. Vzhledem k dynamickému rozvoji postupů intenzivní péče v neonatologii i následné vývojové péče v posledních 30 letech se významně zlepšil osud i těch nejkřehčích novorozenců. Riziko závažného postižení i v hmotnostní skupině pod 1000g plynule klesá. Z dlouhodobého hlediska je z nich 78 % zdravých. Jejich sledování je věnována trvale velká pozornost.Vyjádření pana Škárky je výrazem absolutní neznalosti této problematiky a urážkou nejen původně nedonošených dětí, ale i všech těch, kteří potřebují pomoc společnosti. Tyto nepřijatelné výroky dehonestují práci týmů neonatologických oddělení i všech spolupracujících oborů, kteří se na vynikajících výsledcích podílejí. Jsou velmi neuctivé k rodičovské organizaci Nedoklubko a zvláště rodičům těchto dětí, kteří v mnoha případech dokázali svojí péči zázraky.Výbor ČNeoS se ostře ohrazuje proti vyjádření pana Škárky, jehož názor na předčasně narozené děti byl uvedený v řadě sdělovacích prostředků.

Za výbor České neonatologické společnosti ČLS JEP

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.