Zeptal jsem se na Ministerstvo zdravotnictví České republiky stran očkování imobilních seniorů, kteří jsou doma a nemohou nikam dojít. Současné dvě vakcíny jsou z logistických důvodů (protřepání a chladový řetězec) nevhodné k převážení, a proto se čeká na jiný typ vakcíny. Ty nebudou tak náchylné ke znehodnocení porušením chladového a časově velmi omezeného skladování i protřepávání.To by umožnilo podávání vakcíny i v domácím prostředí. Snad to bude v horizontu týdnů.