Přichází mi dotazy a výhrady proti antigenním testům, o kterých se uvažuje při případném testování žáků. Přirozeně nevím, zda a jaký typ testů nakonec vláda vybere. V lékařské praxi jsem se setkal s různými metodami, proto vím, že se musí jednat o co nejspolehlivější typ s minimálním zásahem do integrity dětí. V případě, že se bude jednat o něco nepřijatelného pro děti, tak budu se snažit do věci zasáhnout.