Ve Fakultní nemocnice Olomouc jsou téměř všichni zdravotníci, naočkovaní. Tedy ti, co měli zájem, je to dobrovolné. V tuto chvíli: lékaři 72 %, sestry 52 %. Administrativní pracovníci, kteří přichází do kontaktu s covidovými pacienty, už jsou částečně naočkovaní taky. Fakultní nemocnice má velmi dobrou organizaci očkování a už očekáváme další skupinu – seniory nad 70 let a učitele. Děkuji všem, kteří se na tom podílejí. A taky paní Dr. Kohoutové, krajské koordinátorce.