Výbor pro zdravotnictví podpořil moji výzvu vládním představitelům stran očkování chronických pacientů. Od středy 24.3.2021 bude prostřednictvím Centrálního rezervačního systému https://crs.mzcr.cz zahájena registrace zájemců o očkování z řad chronických pacientů, kteří nesplňují dosud platnou podmínku 70 let věku. Tito pacienti se budou do systému přihlašovat pomocí unikátního kódu, který jim sdělí jejich ošetřující lékař. Ten také pacienta vybaví do očkovacího centra potřebnou zdravotní dokumentací, ze které vyplyne nárok na prioritní očkování.