I státnickým projevem se dá nazvat poselství papeže Františka Urbi et Orbi. Uvědomil jsem si při něm, jak dlouho jsem podobný projev u nás neslyšel. A jak bychom potřebovali slyšet o naději, svornosti, síle slušnosti a vzájemném naslouchání.