Život přináší stále nové výzvy. Poslední měsíc jich bylo hodně a naučily mě novým věcem. Zkušenost kandidatury na děkana byla zásadní a poznal jsem při tom mnoho, i když se v prostředí vysokých škol pohybuji 27 let. Děkuji těm, kteří mě vyzvali k zapojení za další životní zkušenost. Bude důležitá i pro moji práci v parlamentním Senátu nejen při jednání o vysokých školách. Nově zvoleného děkana čeká spousta práce a já mu i Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci přeji vše dobré. Ve svých tezích jsem fakultě slíbil pomáhat. Studentům do výuky daruji dvě simulační panenky pro nácvik resuscitace novorozenců. A zůstávám dál na svém oddělení.