Náš senátní pozměňovací návrh zákona, který měl ulehčit život rodinám pečujících o osoby s poruchou autistického spektra, neprošel o několik málo hlasů v Poslanecké sněmovně. Škoda. Přesto díky za práci a úsilí všem kolegům, kteří se se mnou na jeho přípravě podíleli.