V tomto horkém týdnu dnes zasedne Senát Parlamentu ČR a program je rozsáhlý. Obhajuji dva pozměňovací návrhy zákona o veřejném zdravotním pojištění a první čtení návrhu zákona o zavedení významného Dne odchodu okupačních vojsk.

Na jednání jsme k zákonu o veřejném zdravotním pojištění navrhli mnoho dobrých úprav. Mimo jiné se podařilo prosadit i můj návrh na úpravu novorozeneckého screeningu, který otevře cestu pro záchyt spinální muskulární atrofie (SMA) a v budoucnu pak i některých dalších vrozených nemocí. Je to důležitý krok pro včasnou léčbu nemocných se vzácnými chorobami. Teď už záleží jen na přijetí v dolní komoře. Pevně v to věřím.