Kamiony projíždějící skrz obce…Další online jednání ohledně průjezdů těžké nákladní dopravy (nejen) obcemi mého regionu. Osvědčilo se instalování značek zákazů vjezdu pro těžká vozidla, kamionová doprava se v obcích významně snížila. S paní senátorkou Jitka Seitlová jsme na zasedání pléna Senátu předložili i návrh na legislativní změny. Přestože se nám nepodařil prosadit, budeme v úsilí pokračovat.