Věděli jste, že podpůrčí doba pro poskytování nemocenské u zaměstnanců ve III. stupni invalidity je výrazně omezená?

? Přestože platí sociální a zdravotní pojištění, mají nárok pouze na 70 dnů nemocenské. Přitom u zdravých je to až 380 dnů! S obrovským vypětím chodí do práce a systém jim klade nespravedlivé překážky.

?Myslím si, že je nutné upravit podmínky vyplácení nemocenské takovým způsobem, aby došlo k rovnoprávnému odměňování zaměstnanců v případě nemoci či karantény bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance bez handicapu či s přiznaným invalidním důchodem ve třetím stupni.

?Na dnešní 15. schůzi Senátu jsem proto ve spolupráci s Česká asociace paraplegiků – CZEPA připravil legislativní úpravu, kterou chci napravit stávající situaci, jež s paní ministryní sociálních věcí řeším už několik let a stále zůstává nevyřešenou.