Dodržování Ústavy ČR

V tom nynějším "bezčasí" je dodržování Ústavy jedna z podmínek, aby se základní principy lidského soužití nevytrácely. V Senátu jsem její zachování a dodržování slíbil. Proto se připojuji k senátorské ústavní stížnosti stran obnovení nouzového stavu po zamítnutí ve sněmovně.

Antigenní testy pro děti

Přichází mi dotazy a výhrady proti antigenním testům, o kterých se uvažuje při případném testování žáků. Přirozeně nevím, zda a jaký typ testů nakonec vláda vybere. V lékařské praxi jsem se setkal s různými metodami, proto vím, že se musí jednat o co nejspolehlivější typ s minimálním zásahem do integrity dětí. V případě, že se … Pokračování textu Antigenní testy pro děti

Roční monolog

Podpořil jsem návrh ústavní stížnosti senátorů na přezkum některých krizových opatřeních. Od začátku pandemie jsme v Senátu mnohokrát nabízeli konkrétní podněty, vyzývali ke spolupráci. Ale při absenci dialogu je nutné ohradit se proti krokům, které podle nás zasahují do lidských práv a ovlivňují životy nás všech.

Expozice totality v Olomouci

Paměť národa Střední Morava chystá v olomouckém atomovém krytu pod hradbami krásnou, interaktivní expozici totalitních dob. Držím panu řediteli Zavadilovi a jeho týmu palce. Rád pomůžu, jak budu moci. Nezapomínejme. Z demokracie se zdá diktatura daleko. Ale hranice je křehká a musí se o ni pečovat.

Pátky pro očkování

Novorozenecká JIP Olomouc zabezpečuje ve Fakultní nemocnice Olomouc každý pátek jedno očkovací místo lékařem, sestrou a administrativní pracovnicí. Dnes jsme naočkovali 130 zdravotníků a seniorů. Pro nás všechny zajímavá zkušenost práce s dospělými a pěkná setkání.

Spolupráce v kraji

Dnes jsme se s kolegy senátory z Olomouckého kraje setkali s panem hejtmanem. Mluvili jsme o oblastech spolupráce pro rozvoj našeho kraje a aktuálních tématech, jakým je např. očkování. Schůzky plánujeme pořádat pravidelně, a to mě velmi těší. Pro mě osobně průlom v krajských a senátorských vztazích.

Očkování seniorů v domácím prostředí

Zeptal jsem se na Ministerstvo zdravotnictví České republiky stran očkování imobilních seniorů, kteří jsou doma a nemohou nikam dojít. Současné dvě vakcíny jsou z logistických důvodů (protřepání a chladový řetězec) nevhodné k převážení, a proto se čeká na jiný typ vakcíny. Ty nebudou tak náchylné ke znehodnocení porušením chladového a časově velmi omezeného skladování i … Pokračování textu Očkování seniorů v domácím prostředí