Lubomír Kantor

Čibi, Čibiabos. Skaut, muzikant, učitel, a můj táta

Muž, kterého jsem nikdy neslyšel lhát, promluvit sprostě, který vždy dodržel slovo. Čestný člověk. Vzkaz od vůdce Jesenické lesní školy Ježka jsem mu vyřídil těsně před smrtí. „Čibi, děkuji za to, co jsi pro českou mládež vykonal.“ Byly to nejméně dvě generace dětí a dospělých. Skautskému slibu a zákonu zůstal věrný.


Lubomír Kantor se narodil v roce 1935 ve Zlíně. Jeho rodiče byli zaměstnaní v továrnách Tomáše Bati. Hned po válce, v deseti letech, nastoupil Lubomír ke skautům. Oddíl byl však po převzetí moci komunisty zrušen. V roce 1968 pamětník obnovoval Junáka a založil 7. oddíl Olomouc, který funguje dodnes. Po obsazení republiky armádami zemí Varšavské smlouvy v roce 1968 se oddíl dostal pod pionýrskou organizaci. Lubomír Kantor vystudoval konzervatoř. Poté hrál na příčnou flétnu v Moravské filharmonii Olomouc a vyučoval na hudební škole. V roce 1989 stál opět u obnovy skautingu. Byl obnovitelem Jesenické lesní školy.


Zobrazit více

Tátovy knihy ke stažení


Příběh nalezených dopisů ke stažení