Senát

0

nominací na senátní a státní vyznamenání

0

zpravodajských zpráv k návrhu zákonů

0

návrhů na změnu zákona

0

vystoupení na schůzích Senátů

Působení v Senátu Parlamentu ČR

V letech 2016 a 2022 jsem kandidoval jako nestraník nominovaný stranou KDU-ČSL s podporou TOP 09, Stranou zelených a ProOlomouc do Senátu Parlamentu České republiky. Díky vaší důvěře jsem byl na dobu šesti let na podzim podruhé zvolen senátorem za Olomoucko (senátní obvod č. 61).


V Senátu jsem členem senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí, v letech 2018 – 2020 jsem předsedal Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a v současnosti působím jako předseda komise pro práci Senátu a místopředseda Výboru pro zdravotnictví.

 

K práci senátora patří mj. legislativní činnost. Jako člen horní komory jsem prozatím předložil sedm návrhů zákonů. Zároveň se často ujímám role „zpravodaje“ navrhovaných zákonů. Mou prací je se se zákony podrobně seznámit, analyzovat je a sepsat závěry do srozumitelných zpráv. Na schůzích Senátu pak zákony diskutuju v projevech před plénem. Přehled o mém hlasování k jednotlivým zákonům je společně s tzv. zpravodajskými zprávami dostupný na webu Senátu.


Zobrazit více

Čemu se v Senátu věnuji?

 • Zavedl jsem testování novorozenců na vážné nemoci SMA a SCID, které jsou léčitelné při včasném podání léku. To dává dětem a jejich rodinám šanci na normální život.
 • Prosadil jsem zákon o zavedení významného „Dne odchodu okupačních vojsk“ , který si připomeneme každoročně 25. června.
 • Podařilo se mi zvýšit příspěvek na péči pro osoby ve 3. a 4. stupni závislosti o 4000, resp. 6000 korun.
 • Spolupracuji na vytvoření ucelené koncepce paliativní péče.
 • Obrátil jsem se na Ústavní soud za spravedlivé zvýšení rodičovského příspěvku všem rodinám s dětmi do 4 let.
 • Navrhl jsem změnu v povinném očkování pro děti a upravil podmínky finančního odškodnění za  bolestné a ztrátu výdělku způsobené povinným očkováním.
 • Podílím se na tvorbě covidových pravidel pro mimoškolní aktivity dětí a mládeže, za což jsem byl oceněn Cenou Přístav České rady dětí a mládeže.
 • Zasazuji se o dostupnější péči pro děti s diabetem ve školách.
 • Na mou nominaci získali senátní medaili významné olomoucké osobnosti prof. Josef Jařab, prof. Leopold Pospíšil, prof. Pavel Zatloukal a Mgr. Ondřej Zatloukal. 
 • Podporuji demokracii doma i ve světě, inicioval jsem psaní dopisů běloruským vězňům a jsem člen Skupiny přátel Tibetu.
 • Představil jsem návrh zákona na vznik české komory porodních asistentek a také omezení průjezdů kamionů skrz obce.
 • Pravidelně zvu do Senátu koncertovat a vystavovat regionální umělce, také školní skupiny a odborníky k debatě na semináře.
 • Obnovil jsem činnost Čestného skautského parlamentního oddílu.

Nominace na vyznamenání

Každoročně využívám možnosti nominovat osobnosti zejména našeho regionu na významná státní i senátní vyznamenání. Bylo mi ctí a potěšením navrhnout řadu výjimečných vědců, bojovníků za svobodu, lékařů a hybatelů ve společnosti.

 • Stříbrná medaile předsedy Senátu PČR 2017: prof. Josef Jařab (vyznamenán), Božena Jirků
 • Státní vyznamenání „Medaile Za zásluhy“ 2018: Pavel Tarnavský
 • Stříbrná medaile předsedy Senátu PČR 2018: prof. Leopold Pospíšil (vyznamenán)
 • Státní vyznamenání „Medaile Za zásluhy“ 2019: PhDr. Jaroslav Šturma
 • Stříbrná medaile předsedy Senátu PČR 2019: prof. Karel Maršál, spolunavrhovatel nominace pro Tomáše Hradílka
 • Stříbrná medaile předsedy Senátu PČR 2020: Božena Jirků, Miloš Zapletal „Zet“ (vyznamenán), MUDr. Adriana Mifková
 • Stříbrná medaile předsedy Senátu 2021: prof. Pavel Zatloukal a Mgr. Ondřej Zatloukal (vyznamenáni), Jana Henychová
 • Státní vyznamenání „Medaile Za zásluhy“ in memoriam 2022: Juliána Ludmila Coufalová-Zatloukalová (vyznamenána)
 • Stříbrná medaile předsedy Senátu 2022: Dina Štěrbová

 

 

 

 

Pokud máte návrh na státní nebo senátní vyznamenání, prosím, ozvěte se mi.

Navštivte mě v Senátu

Pokud máte o prohlídku Valdštejnského paláce zájem, kontaktujte mne na emailu kantorl@senat.cz a buďte mými příštími hosty.

Zahraniční delegace

Doposud jsem měl příležitost účastnit se celkem čtyř oficiální cest Senátu PČR do zahraničí.

 • 2017: Belgie
 • 2018: Indonésie a Srí Lanka
 • 2019: Etiopie
 • 2020: Tchaj-wan